Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018

Tin Tức Tổng Hợp

Để giúp thí sinh và phụ huynh trong quá trình tìm hiểu trường phù hợp với năng lực của bản thân. Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ thống kê điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018 để các bạn cùng nắm rõ.

Trường Đại học Y Khoa Cần Thơ thông báo tuyển sinh năm 2018 với 13 ngành học. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển; xét tuyển kết quả Kỳ thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Hóa và Sinh (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

Contents

1. Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần ThơĐiểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018

Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 22.75
2 7720110 Y học dự phòng B00 19.5
3 7720115 Y học cổ truyền B00 21
4 7720201 Dược học B00 22
5 7720301 Điều dưỡng B00 19.5
6 7720501 Răng – Hàm – Mặt B00 22.5
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 20.5
8 7720701 Y tế công cộng B00 17

Năm nay Y khoa là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất với 22.75 điểm và Y tế công cộng là ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất với 17 điểm. Đây là mức điểm không cao quá cũng không thấp quá, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa 27 Điểm toán 9.2
2 52720103 Y học dự phòng 23 Điểm toán 7.2
3 52720201 Y học cổ truyền 25 Điểm toán 7.2
4 52720301 Y tế công cộng 20.5
5 52720332 Xét nghiệm y học 25
6 52720401 Dược học 26.5 Điểm toán 8.4
7 52720501 Điều dưỡng 22.75
8 52720601 Răng – hàm – mặt 27

2. Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2016

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y đa khoa (học 6 năm) * D720101 25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25.5 điểm
2 Y học dự phòng (học 6 năm) D720103 22.5
3 Y học cổ truyền (học 6 năm) * D720201 23 Ngoài vùng 23.23
4 Y tế công cộng (học 4 năm) D720301 21.25
5 Xét nghiệm y học (học 4 năm) D720332 23.25
6 Dược học (học 5 năm) * D720401 24.25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25 điểm
7 Điều dưỡng (học 4 năm) D720501 22.25
8 Răng – Hàm – Mặt (học 6 năm) * D720601 24.25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25.25 điểm

Ngoài ra thí sinh còn phải đạt điều kiện về điểm thi môn Hóa tối thiểu như sau:

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn vùng ĐBSCL Điểm chuẩn Ngoài vùng ĐBSCL
Hóa Hóa
D720101 Y đa khoa 8
D720103 Y học dự phòng 7.25 7.25
D720201 Y học cổ truyền 7.5 7.75
D720301 Y tế công cộng
D720332 Xét nghiệm y học 7.25
D720401 Dược học 8.25 8.6
D720501 Điều dưỡng đa khoa 6.5 7.5
D720601 Răng hàm mặt 8.25

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2015Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2015

3. Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn vùng ĐBSCL Điểm chuẩn Ngoài vùng ĐBSCL
Tổng điểm Hóa Tổng điểm Hóa
D720101 Y đa khoa 25.75 8.75 26.00 8.75
D720103 Y học dự phòng 24.25 8.25 24.50 7.75
D720201 Y học cổ truyền 24.75 8.25 24.75 8.25
D720301 Y tế công cộng 22.25 7.25 22.25 7.50
D720332 Xét nghiệm y học 23.75 8.50 23.75 8.50
D720401 Dược học 25.5 7.75 25.75 8.50
D720501 Điều dưỡng đa khoa 22.75 8.00 23.00 7.50
D720601 Răng hàm mặt 25.75 7.75 26.00 8.50

4. Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ 2014

Ngành Điểm chuẩn trúng tuyển
KV3 KV2 KV2 NT KV1
HSPT ƯT2 ƯT1 HSPT ƯT2 ƯT1 HSPT ƯT2 ƯT1 HSPT ƯT2 ƯT1
Y đa khoa D720101 24.5 23.5 22.5 24 23 22 23.5 22.5 21.5 23 22 21
Y học cổ truyền D720201 22.5 21.5 20.5 22 21 20 21.5 20.5 19.5 21 20 19
Răng hàm mặt D720601 23.5 22.5 21.5 23 22 21 22.5 21.5 20.5 22 21 20
Y học dự phòng D720103 21 20 19 20.5 19.5 18.5 20 19 18 19.5 18.5 17.5
D­ược học D720401 23.5 22.5 21.5 23 22 21 22.5 21.5 20.5 22 21 20
Điều dưỡng đa khoa D720501 19 18 17 18.5 17.5 16.5 18 17 16 17.5 16.5 15.5
Y tế công cộng D720301 18 17 16 17.5 16.5 15.5 17 16 15 16.5 15.5 14.5
Xét nghiệm y học D720332 20.5 19.5 18.5 20 19 18 19.5 18.5 17.5 19 18 17

Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018 và các năm để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo trước khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Facebook Comments
5/5 - (1 bình chọn)