Bước đầu thực hiện đổi mới chương trình Sách Giáo Khoa phổ thông của Bộ giáo dục

Tin tức khác Tin Tức Tổng Hợp

Tại hội nghị Giám đốc các sở GD & ĐT vừa qua thì Bộ trưởng Bộ GD & ĐT đã đưa ra chủ trương tiếp tục khai triển các bước xây dựng và thực hiện các lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Trước thông báo đó, trong Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở GD & ĐT Bắc Giang đã đưa ra các thông báo kết luận chính xác về lộ trình này. Và để nắm rõ cũng như thực hiện tốt việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, giám đốc Sở GD & ĐT đã đề nghị các phòng chuyên môn của Sở, Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt sâu sắc đến giáo viên và học sinh toàn ngành nội dung Thông báo kết luận của Bộ trưởng.

Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất

Để xác định nhu cầu giáo viên theo lộ trình đổi mới chương trình, Sách giáo khoa phổ thông mới và đưa ra các biện pháp giải quyết vấn đề số giáo viên thừa, thiếu của các cấp, Giám đốc Sở đã yêu cầu các phòng ban quản lý cán bộ cùng các đơn vị trực tiếp liên quan rà soát đội ngũ giáo viên trong toàn ngành. Từ đó, đưa ra đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lộ trình đổi mới này.

Việc chọn lựa đội ngũ trực tiếp giảng dạy cho chương trình mới đòi hỏi thầy cô phải tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo lộ trình của Bộ GD & ĐT. 100% giáo viên được phân công dạy theo chương trình Sách giáo khoa phổ thông mới là những thầy cô đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Thực hiện đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý các cấp theo các chuẩn nghề nghiệp; có giải pháp hợp lý đối với số giáo viên chưa được cấp chứng chỉ và chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Thực tế khi thực hiện theo thông báo của bộ vào một trường THPT, để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên sư phạm và chương trình đào tạo thì trường Cao đẳng Ngô Gia Tự đã được yêu cầu bám sát chương trình các môn học; chủ động xây dựng lại các kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên để đáp ứng kịp thời việc thực hiện lộ trình đổi mới chương trình Sách giáo khoa phổ thông cho các cấp.

Nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học đang được phòng GD & ĐT huyện, thành phố thực hiện rà soát. Đồng thời các trường tiếp tục tham mưu chính quyền các cấp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó ưu tiên việc đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ và tiện nghi cho việc dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học.

Dựa trên cơ sở khung chương trình giáo dục phổ thông giảm tải đã được xây dựng, Giám đốc Sở đề nghị Phòng Giáo dục các cấp tiếp tục đóng góp và xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông mới với lộ trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Văn phòng Sở, Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác truyền thông, coi truyền thông là một nhiệm vụ trọng tâm; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương đổi mới GD&ĐT, lộ trình đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông mới, từ đó định hướng dư luận xã hội và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc phát triển GD&ĐT trên địa bàn.

Facebook Comments
5/5 - (1 bình chọn)